Moderne tider
Vranum Bakkehus
- midt i naturen

 

Moderne tider.

Vranum Bakkehus bliver en selvstændig fond.

 

Det kan være svært at følge med, når det gælder den materielle udvikling. Det er for mange blevet en livsstil altid at have det sidste nye; det gamle ender i bedste fald i genbrugsbutikken eller som oftest på lossepladsen.

At komme på lejr er normalt en god oplevelse, men det kræver lidt ekstra, når forholdene er lidt primitive. Vranum Bakkehus lægger netop vægt på at lejrdeltagerne får en god, men anderledes oplevelse i pagt med naturen, og hvor alle de elektroniske dimser derhjemme gerne må glemmes for en stund.

 

Det nuværende Vranum Bakkehus blev bygget i 1948 med tilbygning af sovekabiner og badefaciliteter 30 år senere. En løbende vedligeholdelse er en nødvendighed. Det kan være en kostbar opgave, hvortil der kræves både penge og arbejdskraft. Men væsentligst af alt er, at der er ”nogen” der interesserer sig for, at opgaven bliver løst.

 

I 2006 opstod den tanke, at Vranum Bakkehus skulle have ”sit eget liv”. Lejrens ve og vel skulle ikke længere være en af de mange opgaver, der var pålagt kredsledelsen i Viborg FDF, men have sin egen gruppe af personer, der udelukkende kunne koncentrere sig om lejrens daglige drift og fremtid.

 

Tanken blev omsat til handling. Der blev udarbejdet en fundats, hvorefter FDF Viborg 1 overdrog hele lejren til en selvstændig fond, ”FONDEN VRANUM BAKKEHUS”, med sin egen bestyrelse. Den nye bestyrelse blev udpeget dels af FDF Viborg 1, dels FDF Samvirket i Viborg, med hver to medlemmer, medens det 5. mandat skulle være en advokat. Fondsbestyrelsen overtog herefter ansvaret for lejren med alt, hvad det indebar, herunder at være underlagt tilsyn fra de offentlige fondsmyndigheder.

 

Den 22. marts 2007 kunne bestyrelsen afholde sit indledende møde og konstituere sig: Formand Poul Sjørup, kasserer Pouli Pedersen, sekretær Ole Aaboe Jensen, bestyrelsesmedlem Flemming Nørgaard, bestyrelsesmedlem Sven Aage Pedersen.

 

Bestyrelsen trak i arbejdstøjet. Vedligeholdelsesplaner for den næsten 10 tønder land store grund og alle bygninger skulle løbende udarbejdes. Pengene hertil skulle først og fremmest komme fra lejeindtægter, idet kassebeholdningen fra starten bestod af et rentefrit lån på 50.000 kr. som Viborg FDF havde ydet. Ret hurtigt opstod også ønsket om nye faciliteter, som kunne tilfredsstille kommende lejere. En ønskeseddel blev udarbejdet og prioriteret og senere omsat til en arbejdsplan med tilhørende budgetter.

 

Den daglige og nødvendige vedligeholdelse forventede man at kunne klare med de løbende lejeindtægter, men de nye investeringsforslag som en shelter til 30 personer og en bålhytte til 50 personer med tilhørende arealtilpasninger, krævede en bedre økonomi. Selv om målet var at fastholde eller udvide udlejningsfrekvensen, krævede det kapital her og nu. Fonden måtte ikke låne til disse projekter, og man var enige om, at de ikke var egnet gennemførelse udelukkende med frivillig arbejdskraft. Derfor henvendte man sig med held til potentielle sponsorer og i 2011 kunne de to nye bygninger tages i brug.

 

Fondsbestyrelsen ser det som sin opgave at bevare Vranum Bakkehus som en lejr, hvor udelivet har højeste prioritet, hvorfor fjernsyn og elektroniske spillemaskiner ikke hører med til lejrens faste inventar. Dog er der etableret adgang til internettet, men deltagerne skal selv medbringe de nødvendige apparater.

Køkkeninventaret har rimelig høj prioritet, når der kan afses midler til moderniseringsarbejder.

Lejrens egen vandboring blev nedlagt i 2010 og med hjælp fra sponsorer etableredes i stedet forbindelse til den kommunale vandforsyning.

 

Januar 2014, Egon Christensen.

 

 

 

En lejrhyttes historie.

Vranum Bakkehus 75 år, 1936 - 2011.

 

Ved Hald Sø udenfor Viborg ligger ”Vranum Bakkehus” højt hævet og midt i mellem skov og lyngbakker, med udsigt til søen med Dollerup Bakker og Hald ruin i baggrunden.

 

Hyttens historie går tilbage til 1936, ja endnu længere, men det var det år ”Vranum Bakkehus” blev overtaget af Viborg FDF 1. kreds. Fremsynede ledere i FDF så muligheder i det gamle stråtækte bindingsværkshus og stedets pragtfulde natur, der dengang var ejet og beboet af en ældre ”eneboer”, og en handel blev til virkelighed. Vranum Bakkehus blev i sandhed et fristed for de mange drenge og deres ledere i FDF.

 

Lejren har siden været ramme om fantastiske oplevelser for tusinder af børn og unge, oplevelser der har sat sit helt eget præg. Har man først en gang oplevet atmosfæren i og omkring Vranum Bakkehus, er den under huden for evigt.

 

Mange begivenheder omkring dette sted har været med til forme lejren til det den er i dag. Under 2. verdenskrig var hytten skjulested for dels nogle papirer fra offentlige kartoteker, men også for våben, der tilhørte modstandsgrupper, som rummede medlemmer af FDF.

 

I påsken 1946, efter at det lille lejrhold var gået ro, blev de hen på natten vækket af kraftig røg. Der var ild i det gamle hus. Alle personer kom ud i sikkerhed, men det stråtækte hus stod ikke til at redde.

 

Det blev hurtigt besluttet, at der skulle opføres en ny hytte på stedet, og i september 1948 stod det nye byggeri, en bjælkehytte i norsk stil, klar til at modtage nye lejrhold. I 1959 fik lejren sit eget automatiske vandværk. Knapt 20 år efter indvielsen blev det gamle komfur i køkkenet sat på porten og erstattet med et moderne el-komfur og andre køkkenmaskiner. Ved samme lejlighed blev der etableret centralvarme med oliefyr samt varmt vand i køkkenet.

 

Også den gang var ”tidens krav” bestemmende for nye tiltag. Mange kredse havde både drenge og piger blandt sine medlemmer. Det gav stødet til en udvidelse af blokhuset. En integreret ca. 200 m2 tilbygning gav plads til 32 nye sovepladser fordelt på 6 mindre køjerum. Endvidere blev der etableret baderum og toiletter.

 

Fremtidssikring.

”Hvordan sikrer vi, at også vore efterfølgere har dette vidunderlige fristed at komme til?” Det spørgsmål stillede Viborg FDFs bestyrelse i 2007 sig selv. Svaret blev, at Lejren blev overdraget til en selvstændig fond, Fonden Vranum Bakkehus, med egen bestyrelse. Den ulønnede bestyrelse består af 5 personer, 2 fra Viborg FDF 1. kreds og 2 fra FDF Samvirket samt en advokat.

Fonden er underlagt Fondsloven og under kontrol af Civilstyrelsen. Ud over bestyrelsen har fonden en lejrinspektør og en kasserer.

 

Hele ejendommen med grund og bygninger blev overdraget vederlagsfrit til fonden. Til at klare den daglige drift medfulgte et kontant lån på kr. 50.000. Herefter er det fondens ledelse der står for udlejning, vedligeholdelse og nyinvesteringer, til gengæld handler bestyrelsens møder kun om det, der kan sammenfattes som ”fremtiden for Vranum Bakkehus”. Det har vist sig at være en god beslutning. Ledelsen består nu udelukkende af personer, der ”har et nært forhold” til lejren, et forhold, der bunder i egne oplevelser fra stedet.

Det er ikke en stor kassebeholdning at starte på, især når fondens vedtægter ikke tillader efterfølgende optagelser af lån i ejendommen. Hvis større tiltag skal kunne gennemføres, må der hentes penge på andre måder. Frivillig arbejdskraft er stadig en væsentlig faktor i det daglige, men ved store nyanskaffelser er det ikke nok; der må søges støtte fra venlige sponsorer.

 

Alligevel er der sket mange ting i de fire år, der er gået siden fondens oprettelse. Ud over den almindelige vedligeholdelse af den 50.000m2 store naturgrund og næsten 500m2 bygninger er det fondsbestyrelsens opfattelse, at lejen må leve op til krav, der stilles til en moderne lejr i dag.

Den gamle vandboring er blevet erstattet med en tilslutning til den kommunale vandforsyning. Trådløst internet blev installeret, og fonden har fået sin egen hjemmeside, www.vranumbakkehus.dk.  Efter ønske fra brugerne gik man i gang med et større byggeprojekt, en såkaldt shelterby, bestående af en tremoduls shelter med plads til 30 personer og en bålhytte med plads til 50 personer. Hertil renoveringen af en ældre toiletbygning til shelterbyens brugere. Ca. 100 hovedsagelig lærketræer måtte fældes for at gøre plads til de nye bygninger ligesom at større antal store og små træer i underskoven måtte væk for at give lys og udsigt til søen og dens smukke omegn.

 

Det var en stor mundfuld, men i løbet af forbavsende kort tid var den nødvendige kapital skaffet til veje og mindre end et år efter at idéen om shelterbyen var født, har de første allerede taget de nye facilliteter i brug. De nye bygninger indgår i lejemålet for hovedlejren, men kan dog under visse betingelser lejes særskilt.

 

Gennem de 75 år har Vranum Bakkehus været et fast indslag i Viborg FDF 1. kreds’ aktiviteter, men også børn og unge fra andre korps, har nyt godt af, at en håndfuld fremsynede FDF’ere så en fremtid i en gammel bindingsværkshytte placeret langt væk fra alfarvej.

I jubilæumsåret er der kun ganske få personer, der kan huske tilbage til overtagelsen af den første hytte, men utallig er den skare, der er vaccineret med ”Vranum Bakkehus bacillen”. Har man bare én gang overnattet midt i den smukke natur, vil duften for altid sidde tilbage i næsen.

Fonden glæder sig til at præsentere de nye facilliteter for såvel gamle som nye brugere. På hjemmesiden kan man se mere om lejrens indretning og muligheder, www.vranumbakkehus.dk.

 

Egon Christensen

 

 

 

Sponsorer

 

Da Vranum Bakkehus i 2007 blev en selvstændig fond. For at kunne følge med udviklingen i samfundet kræves der ud over den løbende vedligeholdelse, at der også sker moderniseringer af det bestående samt opførelse af af nye bygninger. Det kan fondens økonomi ikke klare uden økonomisk hjælp.

 

Indtægterne fra udlejning af lejrcentret er den eneste indtægtskilde fonden har. Når  dertil kommer, at centret kun må lejes ud til uniformerede børne- og ungdomskorps samt at fondens vedtægter ikke tillader, at der optages lån i ejendommen, er fonden meget taknemmelig for den økonomiske støtte vi har modtaget gennem årene til vore projekter fra:

 

 

 

>>> retur
>>> retur