Vranum Bakkehus
- midt i naturen
I hovedhuset finder du plads til alle aktiviteter

  Udlejning af hele lejren
Normal udlejes hele lejren samlet. Lejren har inventar til 62 personer, men såfremt der skal overnatte mere end 32 personer, er det et krav fra brandmyndighederne, at det overskydende antal sover i sovesalen, der har plads til yderligere 30 personer.

(Såfremt de overskydende personer overnatter i shelteren, gælder dette krav naturligvis ikke)

  Hovedhus (helt eller delvist)
Hovedhusets pejsesal og køkken, samt toiletter kan i forbindelse med dag- eller aftenarrangementer på hverdage (mandag - torsdag) lejes separat. Dagsleje på øvrige dage er kun muligt mod et weekendtillæg efter aftale.
  Vranum Bakkehus udlejes kun til uniformerede ungdomskorps o.l.
NB. Der betales kun leje for sovesalen, såfremt den benyttes!
  Shelter og Bålhytte samt toiletbygning
"Shelterbyen" kan lejes separat. Der kan dog kun reserveres max. 6 uger forud for datoen for lejemålets begyndelse. (Skulle der efterfølgende komme en lejer til hovedlejren, må denne tåle lejemålet i shelterbyen, men får til gengæld en reduktion i lejeprisen, svarende til lejemålet.


   Sovesalen kan evt. lejes sammen med shelter.
  Rengøring
Rengøring ved afrejse påhviler lejeren.
Ved kortere lejemål (lang weekend eller mindre) kan Vranum Bakkehus tilbyde at påtage sig denne opgave. (Dog skal lokalerne inden afrejsen være ryddet for affald/skrald, der ikke kan fjernes ved normal støvsugning, ligesom borde, stole og madrasser placeres på samme måde som ved ankomsten.)
  Prisliste
Leje Pr. dag

kr.
Pr. døgn

kr.
Lørdag/
søndag
kr.
Fredag/
søndag
kr.
Hel uge

kr.
Hovedhus 1) 900 1.800 3.100 3.900 10.900
Sovesal 1) 400 400 400 800 2.000
Shelter/bålhytte incl. toilet 750
Hovedhuset (uden overnatning) 750

Pr. gang
kr.
Evt. rengøring 2)
Hele lejren 1.875
Hovedhus med soverum 1.500
Hovedhus uden soverum 1.125
1) Se ovenfor. Særlige regler for lejrhold på mere
end 32 personer.
2) Gælder kun for korttids lejemål. Se ovenfor.
  Henvendelse til


Lejrinspektør Jes Serup
Birkevej 23, 8800 Viborg
Tlf. 8662 8613
Mob. 2311 0486
eller:

Bestyrelsesformand
Poul Sjørup
Finlandsvej 5, 8800 Viborg
Tlf. 3061 8411
poulsjoerup@gmail.com
  Diverse tillæg (efter forbrug)

Varme betales med kr. 42,00 pr. driftstime.
El-forbrug: kr. 3,00 pr. kwh efter aflæsning af el-måler.
Erstatninger: Ødelagte/bortkomne effekter betales efter regning.
Vand: kr. 0,00. Indkluderet i lejen.
Internet: kr. 0,00. Indkluderet i lejen.

Der tages forbehold for kommende prisstigninger.
Udlejning
  Lejrens adresse: Vranum Bakkehus , Vejlevej 62, 8800 Viborg.