Vranum Bakkehus
- midt i naturen
Nyheder
2014

Vedligeholdelsesarbejder

Naturen

Træer og buske fik en større gennemgang året før,
så det blev kun til småbeskæringer i 2014.

Bygningerne
I 2013 oplevede vi pludselig, at der var alvorlige skader på taget, hvilket bevirkede, at der stod blank vand på gulvet i gangen. Det blev naturligvis straks repareret, men tagdækkeren meddelte od, at det var nødvendigt med en totalrenovering af tagpappet på hovedbygningens 450m2 store tag, en omkostning på godt 225.000 kr. Med baggrund i de seneste års tilstandsrapporter var det vor forventning, at totalrenoveringen lå 4-5 år fremme, og af samme årsag var kassebeholdningen ikke klar til denne voldsomme udgift.
Ved venlige sponsores hjælp, lidt besparelser og eget arbejde fik vi økonomien til at hænge sammen og arbejdet blev udført straks efter at sommerlejrholdene havde forladt lejren.

Stor tak til vore sponsorer:

FDF Samvirket
Arbejdernes Landsbank
Jubilæumsfonden af 12.08.1973
Fonden for Sparekassen i Skals
2013
2013

Vedligeholdelsesarbejder


Naturen

Udtynding og beskæring af træer og buske er en løbende proces for at bevare naturen tilgængelig for lejrens brugere. Også i 2013 har der være store og bekostelige arbejder. Blandt andet har de store træer omkring hovedbygningerne været igennem en kraftig beskæring.

Bygningerne
I 2013 har vi afsluttet de udvendige malerarbejder på hovedbygning og sovesal.

Inventar
I køkkenregionen har vi investeret i en moderne bordovn som supplement til den store ovn i komfuret. Også en lille microbølge-/kombinationsovn er der blevet plads til.
Køleskabet i "tanteværelset" er udskiftet med to store køle-/fryseskabe. Som supplement har vi beholdt kummefryseren i kælderens viktualierum.
Stor tak til vore sponsorer:

Tagrenovering 2014
2011

Nye tiltag

Året var valgt til at skabe gode rammer for nye aktiviteter.

Shelter
En del store nåletræer blev skovet for at gøre plads
til en ny tre-moduls shelter med op til 30 sovepladser.

Grill-/bålhytte
Der blev også plads til en stor hytte, hvor man kan stå i tørvejr
og tilberede grillmaden og ligeledes er der plads til "indendørs"
lejrbål. Hytten kan rumme op til 50 personer.

Toiletbygning
Lejrens gamle toiletbygning bliver renoveret, og kan nu
anvendes af "shelterbyens" brugere.

Trådløst internet
For at være med tiden har vi installeret trådløst internet i
hovedbygningen. Vi holder stadig fast ved, at Vranum
Bakkehus skal være et alternativ til hverdagen, men - skal
man på internettet, se fjernsyn m. v. må man selv medbringe
de nødvendige elektroniske apparater.

Kommunalt vand
I 75 år har Vranum Bakkehus haft sin egen vandboring.
Løbende kontrol med vandkvaliteten har sikret, at vandet
var godkendt til drikkebrug. Indholdet af det bruntfarvende
okker gjorde, at mange ikke ville drikke af vandet. Vi har
derfor valgt at etablere forbindelse til den kommunele
vandforsyning.

Økonomien
Det var en stor mundfuld. Så stor, at vi fra starten var klar over, at vi skulle have mere end en håndsrækning for at komme i mål med årets investeringsplan. Vi gik derfor i gang med at søge fondsmidler ad forskellige kanaler.
Det var en stor glæde, at så mange bakkede op om vore planer. De kunne sættes i gang og fuldføres til stor glæde for vore gæster.

Stor tak til vore sponsorer:

FDF Samvirket
Friluftsrådet
Lokale- og Anlægsfonden
Nordea Fonden
Boghandler Børge Nielsen og Hustru's Fond
Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S
Sct. Georgs Gilde 2, Viborg


Om os