Brugernes ”abc”

 

 

 

Lejrinspektør Jes Serup

Birkevej 23, 8800 Viborg

Tlf. 86 62 86 13

Mob. 23 11 04 86

 

 

 

 

Affaldscontainer

Er anbragt på S.Ø. hjørne af parkeringsplads. Husk der altid skal være plads til renovationsbilen.

 

Affaldsposer

Sorte affaldssække findes i køkken. Fyldte poser smides i affaldscontainer.

 

Affaldsspand

Affaldsspande på baderum og soverum tømmes i affaldscontaineren inden afrejse.

 

Afløb

Skån afløbsinstallationen for sand og lignende. Hæld rengøringsvandet ud mellem buskene.

 

Afrejse

Aflevér en seddel med bortkomne/ødelagte effekter i ”Buldogklemmen” i køkkenet..

Aflæse oleifyrets driftstimemåler (v. eltavle i kælder)

Aflæsning Elmåler (udvendigt målerskab v. sovesalens nordvæg)

Aflåsning af døre.

Gulve rengøres og vaskes i brun sæbe.

Det beskidte rengøringsvand hældes ud mellem buskene!

Oprydning i bålhytte, fejning af sheltergulv.

Lys i alle rum slukkes – Der må IKKE slukkes ved eltavlen i kælderen.

Afløbs- og skraberiste rengøres.

Gårdspladsen (fliserne) fejes.

Inventar sættes på plads, hvor det stod ved ankomsten.

Madrasser i soverum sættes på højkant.

Service og bestik optælles.

Udfylde aflæsningsskema (lederværelset)

Vinduer lukkes og haspes – skodder lukkes.

Nøgle afleveres i hullet ved fordør.

 

Ankomst

Nøglen giver adgang gennem dør i forgang.

Oliefyr er tændt af lejrinspektøren ved ankomst.

Køle-/fryseskabe er tændt af lejrinspektøren ved ankomst.

Tænde for ekstra køleskab og/eller fryser i kælder, hvis der er behov herfor.

 

Badning

Der er bademuligheder fra naboens badeplads umiddelbart syd for lejrens grænse, dog ikke hvis naboen selv benytter den. Undgå at svømme ud, da søen er meget dyb.

Aftal tid vedr. benyttelse med naboen (huset ved indkørslen til lejren)

 

Beskadigelse

Ødelagte effekter erstattes efter dagspris. Noteres på en seddel, der anbringes i ”buldog”-klemmen i køkken.

 

Bestik

Der er bestik og service til 62 personer.

 

Boldspil

Kun boldspil på sportspladsen. I skal selv medbringe bolde.

 

Brand

 

Ved ildebrand bør I straks slå alarm til ”112”. Der forefindes branddasker ved bålhytten og i brændeskuret.

 

Brandmateriel

Brandsprøjter findes i gang ved sovesal og forgang i hovedhus.

Brandslangeskab findes i hovedhuset i den lange gang ved sove- og baderum.

 

Borde og bænke

 

Udendørs bænkesæt sættes på plads inden afrejse, som de stod ved ankomsten.

Fire sæt på den flisebelagte gårdsplads og et sæt på terrassen mod søen.

 

Brugsanvisninger

Kan findes på lederværelset.

 

Brun sæbe

 

Findes i køkken. Anvendes til gulvvask. Brug kun lidt vand og hæld det beskidte vand ud mellem buskene.

 

Brænde

Brænde til pejs og brændeovne forefindes i brændeskuret.

Brænde til lejrbål og evt. madlavning på engen skal findes i terrænet.

 

Brændeovne

Brænde findes i brændeskur. Husk rengøring efter brugen.

 

Brændeskur

Her finder I brænde, dog kun til pejs og brændeovn. Endvidere er der økse og branddaskere samt save, rive, greb og spade til udendørs brug.

 

Busforbindelser

Almindbussen har stoppested 1 km. fra lejren.

 

Bygningerne

Det er naturligvis ikke tilladt at bruge bygningerne som legeredskaber. (kravle i nedløbsrør og tagrender, gennem vinduer eller på tagene.)

 

Båd

Lejren har ikke selv nogen båd. Kan evt. lejes. (Henvendelse til Niels Bugges Kro)

 

Bålhytte

Ottekantet, overdækket hytte med bålplads i midten og med plads til 50 personer.

 

Båltænding

Af hensyn til brandfaren må der kun tændes bål i sandgraven på lejrbålpladsen, og kun i det afmærkede felt. Endvidere må der naturligvis tændes bål i bålhytten. Madlavning i forbindelse med teltlejr på engen er også en mulighed, husk at anvende egne gryder til dette formål.

 

Depotrum

Her finder I ”madame”-poser, støvsugerposer og toiletpapir.

 

Elmåler

Er anbragt på sovesalens nordvæg. (udvendigt målerskab)

 

EL-sikringer

Eltavle i kælder. Elinstallationen har automatsikringer, der kan genindkobles efter udfald.

 

Emhætte

Tændes over radiatoren ved udvendig køkkendør

 

Erstatning

Ødelagte/bortkomne effekter erstattes efter dagspris.

 

Fejebakker og -koste

Findes i skabet i forgangen

 

Fiskeri

Fiskekort kan erhverves på Niels Bugges Kro på den anden side af søen, lige som både kan lejes der.

 

Fliserne

Afleveres i samme stand, som de var ved ankomsten.

 

Forbrugsstoffer

Følgende forbrugsstoffer findes i depotet: Støvsugerposer, ”madame”-poser og toiletpapir.

Sorte affaldssække og brun sæbe findes i køkken.

 

Færdsel på grunden

Benyt stierne og beskyt lyngen.

 

Glemte effekter

Henvendelse til lejrinspektøren.

 

Grave huller

Kun på engen er dette tilladt, se ”lejrarbejder”.

 

Grill

Der kan grilles (på medbragt grill) på gårdspladsen ved køkkenet samt i bålhytten.

 

Gryder

Lejrens gryder må ikke anvendes til madlavning over bål. (til rengøring anvendes nylon-grydesvampe, ALDRIG stål-skuresvampe)

 

Grydelapper

I køkkenet findes fire gummigrydelapper.

 

Gulve

kun vaskes i brun sæbe, som findes i køkken. Brug så lidt vand som muligt og hæld venligst det beskidte vand ud mellem buskene.

 

Gulvmåtter

Gulvmåtterne bankes ude på træerne, IKKE på huse og hegn.

 

Gulvskrubber

Findes i skabet i forgangen.

 

Gårdkost

Findes på trappen ved udvendig køkkendør.

 

Hjemmeside

www.vranumbakkehus.dk kan I finde skitser over grund og bygninger samt gode ideer til udflugtsmål m. v.

 

Indkøb

Viborg er nærmeste indkøbssted, 8 km.

 

Internet

Der er etableret trådløst internet i hovedhuset. Brugernavn og password findes på lederværelset. (på routeren) Forstærkeren til det trådløse netværk (v/ udstillingsskab i opholdsrum) skal altid være tændt.

 

Inventar

Inventaret bør så vidt muligt ikke flyttes mellem de enkelte rum, og må ikke benyttes ude. Sættes ”på plads” ved afrejse.

 

Kaffemaskine

Dobbelt ”Mocca-master” kaffemaskine forefindes.

 

Kirke

Almind Kirke, 1,5 km.

 

Koldt vand

Der er udendørs aftapningshaner ved køkken og toiletbygningen.

 

Komfur

Husk at der skal påregnes lang opvarmningstid for de store massepladser.

 

 

Kontaktpersoner

Spørgsmål i forbindelse med lejemålet kontaktes lejrinspektøren: Se under ”Lejrinspektør”.

 

Andre spørgsmål: Fondsbestyrelsens formand Poul Sjørup, Gl. Almindvej 33, 8800 Viborg. Tlf. 30 61 84 11. E-mail: mostgaard@post.tele.dk

 

Koste

Koste til indendørs brug findes i skabet i forgangen.

Gårdkosten findes på trappen ved udvendig køkkendør.

 

Kælder

Adgang ad udvendig trappe ved køkkendør.

 

Køjer

Husk altid at benytte lagen. Ingen mad- og drikkevarer i køjerne.

 

Lejrarbejder

Arealet på engen, helt nede ved søen, er beregnet til alle former for friluftsliv. Her kan graves huller og laves lejrarbejder. Husk efterfølgende at fylde hullerne helt op med jord, stampe og slutte af med græstørv.

Rafter og mindre træstammer, der ligger stablet i terrænet, må gerne anvendes til lejrarbejder og hyttebyggeri.

Ved afrejse skal alt lægges tilbage, hvor det var ved ankomsten, og husk at fjerne snor, ståltråd, søm o.l.

 

Lejrbål

Brænde til lejrbål og evt. madlavning på engen skal findes i terrænet.

 

Lejrgrænse

Lejrens grænser er markeret med tråd og skilte, opsat til dels af os selv og dels af vore naboer. Ved behov for færdsel udenfor grunden er det nødvendigt at indhente tilladelse ved naboerne. Dog har Naturstyrelsen etableret stier langs søbredden, som kan benyttes efter gældende regler.

 

Lejrinspektør

Jes Serup, Birkevej 23, 8800 Viborg. tlf. 86 62 86 13, mobil 23 11 04 86. Kan træffes på telefonen, og vil til tider komme forbi for at hilse på.

 

Lokalerne

Benyt lokalerne med omtanke og kun til det, de er beregnet til. Brandmyndighederne har indskærpet, at der kun må overnattes i blokhusets soverum, i sovesalen samt i shelter. Naturligvis også i telte.

 

Lyset

En god idé. Sluk lyset, når I forlader et lokale. I betaler selv for forbruget.

 

Madrasser

Husk altid at ligge på et lagen.

Madrasserne må ikke fjernes fra køjerne!

 

Medbringe selv

Køkken: nylon-grydesvampe (benyt ALDRIG stål-skuresvampe til rengøring af køkkengrej), håndklæder, kaffefiltre, karklude, køkkenruller, opvaskemiddel til ”håndopvask”, viskestykker. Gryder m.v. til udvendig anvendelse (bål, grill o.l.)

Sportsrekvisitter.

Lagner

Nødhjælpskasse

 

Miniovn

Der findes en lille combiovn (mikrobølge/varmluft) til småopgaver.

 

Motorkøretøjer

Respekter venligst, at der er 30 km/t på tilkørselsvejen. Biler, motorcykler og knallerter parkeres på området mellem hovedhus og sovesal. Der må ikke køres ud i området.

 

Møbler

Undgå at flytte møblerne væk fra de lokaler, hvori de er anbragt. Må ikke benyttes ude. Anbringes ved afrejse på samme plads som de stod ved ankomst.

 

Naboer

Tag hensyn til vores naboer. Se også under ”lejrgrænse”.

 

Natursti

Rundt om Hald Sø har myndighederne anlagt en natursti, hvortil der er offentlig adgang under iagttagelse af reglerne herfor.

 

Nøgler

Aftales med lejrinspektøren.

 

Oliefyr

Findes i kælderen. Kun adgang for lejrinspektør. ”Tænd-sluk”-kontakt er i køkkenet.

 

Opslag

Plakater o.l. må kun ophænges med tape, og eventuelle taperester fjernes inden afrejse.

 

Opvaskemaskine

Brugsanvisning er opslået ved maskinen. Opvaske-/afspændingsmiddel er påfyldt.

 

Ovn

Stor ovn i komfuret. Vær opmærksom på en noget lang opvarmningstid.

Der findes en moderne varmluftsovn på køkkenbordet.

 

Pejs

Brug kun tørt brænde fra brændeskuret. Da det er et åbent ildsted, bør det være slukket inden lokalet forlades (rengøres inden afrejse). Gløder og varm aske må ikke kommes i affaldscontainer.

 

Plakater

Plakater o.l. må kun ophænges med tape, og eventuelle taperester fjernes inden afrejse.

 

Postadresse

Lejrens adresse: Vranum Bakkehus, Vejlevej 62, 8800 Viborg

 

Radiatorer

Alle radiatorer er forsynes med termostatventiler. Undgå at stille på dem, når den rette temperatur er opnået. Husk at ventilerne reagerer på åbne vinduer og døre. I skal selv betale forbruget.

 

Rengøring

Som aftalt ved lejekontraktens underskrift.

 

Rengøringsmidler

Brun sæbe findes i køkkenet.

Alm. opvaskemiddel til ”håndopvask”, karklude, viskestykker m.v. medbringer I selv.

 

Rengøringsredskaber

Koste, fejeblad m.v. findes i skabet i forgangen. Støvsugere er i depotrummet. Spande og gulvklude findes i køkken.Til rengøring af gryder o.l. anvendes nylongrydesvampe (ALDRIG stål-skuresvampe)

 

Reparation

Brugerne må ikke selv udbedre eventuelle skader på bygninger, inventar og tekniske installationer. I stedet kontaktes lejrinspektøren.

 

Save og økser

Findes i brændeskur.

 

Service

Der er bestik og service til 62 personer.

 

Seværdigheder

På vores hjemmeside www.vranumbakkehus.dk, har vi indsat nogle link til lokale turistinformationer.

 

Shelter

Der er plads til 30 overnattende i shelteren.

 

Sikringer

El-tavle i kælder. Elinstallationen har automatsikringer, der kan genindkobles efter udfald.

 

Skodder

Af forsikringsmæssige hensyn, er der skodder for hovedbygningens vinduer. Husk at disse skal være lukket ved afrejse, hvis ikke andet er aftalt.

 

Skraberiste

Skraberistene ved indgangene hindrer, at I får for meget smuds med ind. Husk at rengøre dem ved afrejse.

 

Sovepladser

Der er 32 sovepladser i hovedbygningen. Brandmyndighederne har indskærpet, at der ikke må overnattes i de øvrige rum.

Er I mere end 32, kan den separate sovesal, med plads til 30 personer, lejes.

Endelig kan 30 personer overnatte i shelter, det koster ikke ekstra.

 

Sovesal

Sovesalen har plads til 30 personer. Der er tillige vaskekummer, brusere og toiletter.

 

Spande

Spande og gulvklude til rengøring m.v. findes i køkkenet

 

Sportsplads

Kun her er der mulighed for boldspil.

 

Støvsuger

Findes i depotrum.

 

Søen

Hald Sø er en af Danmarks dybeste og reneste søer, 36 m på det dybeste. Søen har en god fiskebestand, herunder ørreder. Fiskekort kan købes på Niels Bugges Kro på den anden side af søen. Der er bademuligheder fra naboens badeplads umiddelbart syd for lejrens grænse, dog ikke hvis naboen selv benytter den, men undgå at svømme ud, da søen som beskrevet er meget dyb.

Aftal tid vedr. benyttelse med naboen. (Huset ved indkørslen til lejren)

 

Tag

Tagene er belagt med tagpap. Det er naturligvis ikke tilladt færdes på taget.

 

Tekniske installationer

Skulle der opstå problemer, bør I straks kontakte lejrinspektøren. Det er ikke tilladt selv at udføre reparationer.

 

Telefon

Lejren har ikke installeret fast telefon, men der er trådløst internet til fri afbenyttelse, adgangskode findes på lederværelset. Forstærkeren til det trådløse netværk (v/ udstillingsskab i opholdsrum) skal altid være tændt.

 

Telte

Teltrejsning henvist så vidt muligt til det plane stykke græs nedenfor indgangen til bålpladsen. Da dette område fungerer som nedsivningsareal for spildevand, må der ikke graves i jorden eller nedrammes pæle.

 

Termostatventiler

Alle radiatorer er forsynes med termostatventiler. Undgå at stille på dem, når den rette temperatur er opnået. Husk at ventilerne reagerer på åbne vinduer og døre. I skal selv betale forbruget.

 

Tog

Togforbindelser fra og til Viborg Banegård (8 km.) Videretransport med ”Almind”-bussen, der har stoppested 1 km. fra lejren.

 

Toiletbygning

Toiletbygningen er især tænkt anvendt med henblik på brug sammen  med shelter og bålhytte.

 

Toiletpapir

Findes i depotrummet

 

Toiletter

Skån afløbsinstallationen, brug kun toiletpapir ved toiletbesøg. Til andet affald brug venligst affaldsposerne.

 

Træfældning

Vi bor midt i et fredet område, hvorfor det ikke er tilladt at fælde træer. Det er tilladt at samle nedfaldne grene til afbrænding.

 

Uheld

Alarm: Ring 112 – Viborg politi: tlf. 89 28 14 48.

 

Vand

Undgå vandspild. Vandet leveres af Viborg Kommune.

 

Vandalisme

Det er naturligvis ikke tilladt at male på eller ridse og skære i inventar og bygninger.

 

Varme, forbrug

Afregnes efter timeforbrugstæller. Findes i kælderen i el-tavlen.

 

Varmt vand

Der er varm vand i hanerne, når oliefyret er tændt.

 

Vinduer

Sæt altid kroge på åbentstående vinduer. Husk stormkrog, hvis du midlertidigt forlader bygningen.

 

Økser og save

Findes i brændeskur.